Wat doen wij:

Dirk van den hoofdakker is enkele jaren geleden afgestudeerd als jachtbouwer. Deze opleiding heeft hij gevolgd in Lübeck, Duitsland. Hier heeft hij de beginselen van de scheepsbouw geleerd tot en met het eind monteren en afwerken van schepen. Hierdoor is veel kennis en ervaring opgedaan voor preciesiewerk, afwerking en het vinden van oplossingen in kleine ruimtes. Dit vormt de basis van dit bedrijf.

Wat doen wij: